Industrielle nyheter

Sikkerhetsforanstaltninger for helautomatisk lasermerkemaskin

2020-05-15

1. Operatøren av helautomatisk lasermarkeringsmaskin må ha fått opplæring før jobben.

2. Hver del av maskinvareenheten skal monteres og feilsøkes strengt i henhold til instruksjonene og av fagpersoner, og ikke flytte komponentene til den fullautomatiske lasermarkeringsmaskinen uten autorisasjon.

3. Under normal drift av helautomatisk lasermarkeringsmaskin skal det ikke legges til deler eller artikler i merkemaskinen, og dette merkesystemet skal ikke brukes når forseglingsdekselet til den optiske benken åpnes.

4. Fullautomatisk lasermarkeringsmaskin er strengt forbudt å se direkte på den utsendte laseren eller reflekterte laseren under oppstartsprosessen. Operatøren bør bruke beskyttelsesbriller under operasjonen.

5. Vær oppmerksom på sikkerheten til elektriske apparater for helautomatisk lasermerkemaskin og sørg for at strømbeskyttelsesledningen er jordet.

6. Det er strengt forbudt å deponere rusk rundt den fullautomatiske lasermarkeringsmaskinen, og det er strengt forbudt å plassere brennbare og eksplosive produkter der laserstrålen kan skinne.